Belediye Başkan Yardımcılığı

Hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre; Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesi şeklinde gruplandırılmış olan belediyelerden, büyükşehir belediyeleri dışındakilerde “Belediye Başkan Yardımcısı” kadro unvanlı personel de görev yapmaktadır.

Belediye Başkan Yardımcısı istihdamı mümkün olan belediyelerde ilgili belediyenin bulunduğu grup ve nüfusa göre değişen sayılarda Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmaktadır. Ayrıca, Devlet memuru olarak Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunda görev yapanlara ödenen aylık ücretin unsurları ilgili belediyenin bulunduğu gruba ve nüfusuna göre farklı belirlendiğinden, kadrolu Belediye Başkan Yardımcılarının maaşları görev yaptıkları belediyeye göre değişebilmektedir.

Öte yandan, kadrolu olarak Devlet memuru statüsünde istihdam edilen Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra, belediyelerin nüfuslarına göre Belediye Kanununda belirlenmiş sayıdaki belediye başkan yardımcısının, belediye başkanı tarafından gerek görülmesi durumunda belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilmesi de mümkündür. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine verilecek ödeneğin ayık tutarı, belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenmektedir.

Kadrolu Belediye Başkan Yardımcısı maaşı

Seçimler sonrasında belediyelerde başkan yardımcısı kadrosunda (belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilenler hariç) görev almayı düşünen Devlet memurları ile halen belediye başkan yardımcılığı görevini yürümekte olanlara ve diğer ilgileneceklere bilgi vermesi bakımından;

**İl Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesinde 1.derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunan,

**25 yıl veya daha fazla hizmeti olup, aylık seviyesi 1 /4 olan,

Devlet memurlarının 2018 yılının ikinci yarısında (%15 gelir vergisi diliminde) alabildikleri aylık net maaş miktarlarına memurunyeri.com olarak hazırladığımız aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

İLGİLİ BELEDİYE NÜFUSU D/K HİZMET YILI AYLIK NET MAAŞ


250.000 ve daha fazla 1/4 25               6.075 TL

249.999-100.000 arası 1/4 25              5.797 TL

100.000’den az 1/4 25                         5.786 TL

Büyükşehir Merkez İlçe Belediyeleleri
250.000 ve daha fazla 1/4 25               6.019 TL

249.999-100.000 arası 1/4 25              5.741 TL

100.000’den az 1/4 25                         5.730 TL

Diğer Belediyeler

100.000 ve daha fazla 1/4 25                5.185 TL

100.000’den az 1/4 25                          5.174 TL